NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE

Aplikacje wspomagające implementację systemu – ETIM Polska rekomenduje komercyjne aplikacje, wykonane przez firmy zewnętrzne we współpracy z nami, które wspomagają i w pewnym zakresie automatyzują proces klasyfikowania wyrobów, pozwalając uniknąć błędów.

ETIM Mapper

ETIM Mapper to aplikacja wspomagająca mapowanie produktów dowolnej firmy do formatu zgodnego ze standardem ETIM.

Oprogramowanie klasyfikujące jest aplikacją typu SAAS (ang. Software As A Service). Do korzystania z niej nie jest wymagane instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa.
Z założenia jest to aplikacja wspomagająca mapowanie i mimo iż posiada ona szereg mechanizmów ułatwiających tworzenie opisu to wszystkie automatycznie wypełnione pola wymagają świadomego zatwierdzenia przez użytkownika, tym bardziej, że raz zatwierdzone przypisania mogą być podstawą do automatycznych mapowań dla kolejnych produktów.
Do rozpoczęcia pracy z aplikacją klasyfikującą oprócz komputera z przeglądarką internetową konieczny jest aktualny plik z produktami, które mają być sklasyfikowane.

Zastosowanie aplikacji ETIM MAPPER pozwala na łatwe wykorzystanie informacji o produktach dostępnych w istniejących dotychczasowych plikach (cenniki listy produktów) i szybkie ich zaadaptowanie do formatu zgodnego z ETIM. Możliwe jest również zamieszczanie wszelkich specyficznych dla danego producenta parametrów, a nie uwzględnionych w standardzie ETIM.

Na podstawie informacji pochodzących z pliku aplikacja sugeruje odpowiednie klasy oraz przyporządkowanie odpowiednich parametrów. Aplikacja ma wbudowane mechanizmy samouczenia się (sugerowanie odpowiednich parametrów odbywa się na podstawie produktów wcześniej zamapowanych i jest stale ulepszane).

Intuicyjny i przejrzysty interfejs umożliwia łatwą pracę z aplikacją.

etim-mapper.com